Wyszukiwarka zamówień
Termin składania ofert
Termin publikacji przetargu
Liczba znalezionych zamówień: 7
Rodzaj/Numer Tytuł zamówienia Data publikacji rosnaco Termin składania ofert
Usługi
IN.KW.000020.2017
Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Budowa odcinka ulicy Ładnej w Rydułtowach wraz z jej włączeniem do skrzyżowania ulic Adama Mickiewicza i Strzelców Bytomskich” 2017-02-09 2017-02-22 15:30
Roboty budowlane
BP.271.000005.2017
Przetarg nieograniczony dla zadania pod nazwą: "Zielone wyspy Miasta - rozwój terenów zieleni w Rydułtowach" 2017-02-09 2017-02-27 12:30
Usługi
IN.7013.000010.2016
Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: "Modernizacja budynku Ochotnicznej Straży Pożarnej Radoszowy" w Rydułtowach. 2017-02-09 2017-02-16 17:00
Roboty budowlane
BP.271.000006.2017
Poprawa efektywności energetycznej - Gimnazjum nr 1 Etap II w Rydułtowach 2017-02-06 2017-02-23 10:30
Roboty budowlane
BP.271.000003.2017
Przetarg nieograniczony dla zadania pod nazwą: „Budowa odcinka ulicy Ładnej w Rydułtowach wraz z jej włączeniem do skrzyżowania ulic Adama Mickiewicza i Strzelców Bytomskich w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego „Kompleksowe uzbrojenie poprzemysłowego terenu w rejonie ulicy Ładnej w Rydułtowach - etap I i II”” 2017-01-24 2017-02-09 12:30
Roboty budowlane
BP.271.000002.2017
Przetarg nieograniczony dla zadania pod nazwą: "Modernizacja budynku Ochotniczej Strazy Pożarnej Radoszowy" 2017-01-23 2017-02-20 10:30
Usługi
DT.7013.000001.2017
zapytanie ofertowe dotyczące opracowania projektu stałej organizacji ruchu na drogach gminnych w Rydułtowach - Obszar II 2017-01-13 2017-01-23 15:30
dumni.png
pcc.png
fairplay.png
kwestionariusz.png
zima2.png
ban-newsletter.jpg
ban-sekap.jpg
rydmapa.jpg
odpady.jpg
ban-sms.jpg
rewitalizacja2.png
gra_miejska_baner.png
fundusze.png
kryzys.png
facebook.png