Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)
grafika
Załączniki:
29-10-2015, Małgorzata Jastrząb
Powrót
Drukuj
Pdf

OD WRZEŚNIA 2015 r. FUNKCJONUJE PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZY UL. JESIONOWEJ

(DOJAZD OD UL. RACIBORSKIEJ)

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest przy     ul. Jesionowej 70 w Rydułtowach. PSZOK prowadzony jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rydułtowach z siedzibą przy ul. Raciborskiej 150, 44-280 Rydułtowy.

PSZOK czynny jest w godzinach:

Poniedziałek: 8:00 - 17:00

Wtorek: NIECZYNNY

Środa: 11:00 - 19:00

Czwartek: 11:00 - 19:00

Piątek: 8:00 - 17:00

Sobota: 8:00 -14:00

Punkt nie jest czynny we wtorki, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy. Przed dostarczeniem odpadów komunalnych na PSZOK mieszkańcy proszeni są o telefoniczne zgłoszenie powyższego faktu pod numer telefonu 514 497 562.

Telefon kontaktowy na PSZOK 514 497 562 (czynny w godzinach otwarcia PSZOK-u)

PSZOK PRZYJMUJE

PSZOK NIE PRZYJMUJE

papier

odpadów zawierających azbest

tworzywa sztuczne

papy

opakowania wielomateriałowe

części samochodowych (np. zderzaki, reflektory, szyby)

metale

płyt falistych bitumicznych (typu onduline)

szkło

gontów bitumicznych

odpady zielone (przyjmowane luzem),

szkła zbrojonego i hartowanego

odpady niebezpieczne (odrębnie każdy rodzaj), w tym w szczególności: przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, lampy fluorescencyjne, termometry rtęciowe

zmieszanych odpadów komunalnych

odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne z remontów wykonywanych we własnym zakresie*

odpadów powstałych w związku z likwidacją działalności gospodarczej

meble i inne odpady wielkogabarytowe

żużli i popiołów z budynków ogrzewanych paliwem stałym

zużyte opony (w tym również z ciągników rolniczych)

odpadów ciekłych w nieszczelnych, pozbawionych etykiet na pojemnikach

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (w tym również niekompletny)

odpadów zanieczyszczonych innymi odpadami

odpady komunalne ulegające biodegradacji inne niż wymienione powyżej, takie jak: drewno nie zawierające substancji niebezpiecznych, oleje i tłuszcze jadalne

 

* przyjmowane, są tylko te odpady powstałe podczas wykonywania robót budowlanych na które nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a także na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji architektoniczno-budowlanej przewidziane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Transport odpadów komunalnych do PSZOK-u zapewniają właściciele nieruchomości na własny koszt. Przed przekazaniem odpadów należy okazać pracownikowi punktu dokument tożsamości. Natomiast w przypadku odpadów budowlanych i rozbiórkowych dodatkowo należy wypełnić formularz przyjęcia odpadów.

Właściciel nieruchomości może pisemnie upoważnić osoby trzecie, w tym wykonujące usługę transportu, do przekazania odpadów w punkcie.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
dumni.png
pcc.png
fairplay.png
kwestionariusz.png
zima2.png
ban-newsletter.jpg
ban-sekap.jpg
rydmapa.jpg
odpady.jpg
ban-sms.jpg
rewitalizacja2.png
gra_miejska_baner.png
fundusze.png
kryzys.png
facebook.png