Placówki oświatowe


Ognisko Pracy Pozaszkolnej

ul. Adama Mickiewicza 33
44-280 Rydułtowy

tel. 32 45 76 892

http://www.opp.rydultowy.pl
http://opp-rydultowy.republika.pl/

 


Państwowe Ognisko Plastyczne
im. Ludwika Konarzewskiego Seniora
ul. Adama Mickiewicza 33
44-280 Rydułtowy
tel. 32 45 77 401
fax: 32 45 77 401
e-mail: pop.rydultowy@interia.pl

http://www.pop.rydultowy.pl
http://www.pop-rydultowy.pl/

 

 

Biblioteka Publiczna
Dyrektor mgr Barbara Laszczyńska
ul. Adama Mickiewicza 33

44-280 Rydułtowy
tel./faks: 32 45 77 813
e-mail: biblioteka_rydultowy@poczta.onet.pl
www.biblioteka.rydultowy.pl

 


Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Św. M. Kolbe 5
44-280 Rydułtowy
tel. 32 45 78 452

http://www.sp1.rydultowy.pl
http://rydultowysp1.edupage.org/

 

 

Szkoła Podstawowa nr 3
ul. Radoszowska 3
44-280 Rydułtowy
tel. 32 45 77 322

http://www.sp3.rydultowy.pl
http://www.sp3.c0.pl/

 

 

Gimnazjum nr 1
ul. Strzelców Bytomskich 13
44-280 Rydułtowy
tel. 32 45 78 115

http://www.g1.rydultowy.pl

http://www.g1rydultowy.net/

 

 

Zespół Szkół

ul. Raciborska 270

44-280 Rydułtowy

tel. 32 45 77 035

http://www.zsp.rydultowy.pl

http://www.zsrydultowy.pl 

W skład Zespołu Szkół wchodzą:

Szkoła Podstawowa nr 2

tel. 32 45 77 035

http://www.sp2.rydultowy.pl

http://www.sp2.zsrydultowy.pl

Gimnazjum nr 2
tel. 32 45 73 520

http://www.g2.rydultowy.pl

http://g2.zsrydultowy.pl

 

 

Przedszkole nr 1
ul. Kochanowskiego 25
44-280 Rydułtowy
tel. 32 45 50 309

http:// www.pp1.rydultowy.pl

http://www.przedszkole-plastusiowo.pl/

 

 

Przedszkole nr 2
ul. Raciborska 216
44-280 Rydułtowy
tel. 32 72 94 052

http://www.pp2.rydultowy.pl

pp2.rydultowy@gmail.com

www.pp2.com.pl

 


Przedszkole nr 3
oś. Orłowiec 39
44-280 Rydułtowy
tel. 32 45 77 505

e-mail: pp3rydultowy@neostrada.pl

http://www.pp3.rydultowy.pl

www.pp3ryd.webd.pl

 

 

Przedszkole nr 4
ul. Orłowiec 37
44-280 Rydułtowy
tel. 32 45 77 207

http://www.pp4.rydultowy.pl
http://www.przedszkole4.lioosys.pl

 

 

Przedszkole "Pod Nutką" - prywatne

Osiedle Karola 22,

44-280 Rydułtowy

tel. 32 45 78 530

 

 

Katolickie Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego

ul. Plebiscytowa 2,

44-283 Rydułtowy,

tel. 32 45 78 428

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
ul. Skalna 1
44-280 Rydułtowy
tel. 32 45 78 360
e-mail: lo1rydultowy@poczta.onet.pl

http://www.zsp1.rydultowy.pl
http://www.skalna1.edu.pl/

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
ul. Obywatelska 30
44-280 Rydułtowy
tel. 32 45 79 090

http://www.zsp2.rydultowy.pl
http://www.zsp2rydultowy.neostrada.pl/

 

 

Miejski Żłobek
os. Orłowiec 39
44-280 Rydułtowy
tel. 32 45 77 505

http://www.zobek.rydultowy.pl

http://www.zlobek.pp3ryd.webd.pl
Powrót