Jednostki organizacyjne

Zakład Gospodarki Komunalnej
Dyrektor inż. Sylwester Śmieja
ul. Raciborska 150
tel./fax. (0 32) 4577097

www: www.zgk-rydultowy.com.pl

 


Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
Dyrektor mgr Jolanta Otawa
ul. Raciborska 369
tel. (032) 4573843, Fax (032) 4537555

www: http://www.mzopo.rydultowy.pl/


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dyrektor mgr Halina Kotala
ul. Raciborska 369
tel. (032) 4574797

www: http://www.rydultowy.naszops.pl/


Biblioteka Publiczna
Dyrektor mgr Barbara Laszczyńska
ul. Mickiewicza 33
tel./faks: (32) 4577813
www: http://www.biblioteka.rydultowy.pl

e-mail: biblioteka_rydultowy@poczta.onet.pl

 

Rydułtowskie Centrum Kultury
ul. Strzelców Bytomskich 9a
44-280 Rydułtowy
tel: 032 4577006; 32 4103384
fax: 032 4577006

www: http://www.rck.rydultowy.pl/
e-mail: rck@urzad.rydultowy.pl

            cht@autograf.pl - działania bieżące RCK

 

Rydułtowski Park Przedsiębiorczości sp. z o.o.

ul. Podleśna 6c
44-280 Rydułtowy
tel./fax (32) 4179049
www: http://www.rpp.rydultowy.pl/

 e-mail: rpp@rydultowy.pl

 

 

Placówki oświatowe
Powrót