Giełda nieruchomości

DODAJ OGŁOSZENIE


2011-02-23, Zbigniew Prucnal
tel. 692303105, email: prucnal2go2.pl
Sprzedam mieszkanie 54,3 m2 ,parter, + garaż murowany przed blokiem na osiedlu Orłowiec, tel. 692303105

2009-02-23, Rydułtowski Park Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
tel. 0-32 4530761, email: rpp@rydultowy.pl
Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona na terenie Strefy rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości przy ul. M. Strzody w Rydułtowach. Powierzchnia 0,3694 ha. Elementy uzbrojenia terenu: sieć elektryczna (20/04 kV, 1 MW, przyłącze na terenie), wodociągowa (260 m³/dobę, przyłącze na terenie), kanalizacyjna (dostępna objętość 300 m³/dobę, bez ograniczeń zrzutu, przyłącze na terenie), infrastruktura telekomunikacyjna (przyłącze na terenie), przepompownia ścieków, odprowadzenie wód deszczowych, parkingi w bezpośrednim sąsiedztwie, drogi dojazdowe, pełne oświetlenie terenu. Inne udogodnienia: Płaski teren wolny od zabudowy, strefa przemysłowa, zatwierdzony plan zagospodarowania przestrzennego, dogodny dojazd, system zwolnień z podatku od nieruchomości. Cena wywoławcza: 260 tys. zł netto.

2009-02-23, Rydułtowski Park Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
tel. 0-32 4530761, email: rpp@rydultowy.pl
Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona na terenie Strefy rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości przy ul. M. Strzody w Rydułtowach. Powierzchnia 0,4774 ha. Elementy uzbrojenia terenu: sieć elektryczna (20/04 kV, 1 MW, przyłącze na terenie), wodociągowa (260 m³/dobę, przyłącze na terenie), kanalizacyjna (dostępna objętość 300 m³/dobę, bez ograniczeń zrzutu, przyłącze na terenie), infrastruktura telekomunikacyjna (przyłącze na terenie), przepompownia ścieków, odprowadzenie wód deszczowych, parkingi w bezpośrednim sąsiedztwie, drogi dojazdowe, pełne oświetlenie terenu. Inne udogodnienia: Płaski teren wolny od zabudowy, strefa przemysłowa, zatwierdzony plan zagospodarowania przestrzennego, dogodny dojazd, system zwolnień z podatku od nieruchomości. Przez część działki przechodzi napowietrzna linia energetyczna. Cena wywoławcza: 280 tys. zł netto.

2009-02-23, Rydułtowski Park Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
tel. 0-32 4530761, email: rpp@rydultowy.pl
Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona na terenie Strefy rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości przy ul. M. Strzody w Rydułtowach. Powierzchnia 0,6376 ha. Elementy uzbrojenia terenu: sieć elektryczna (20/04 kV, 1 MW, przyłącze na terenie), wodociągowa (260 m³/dobę, przyłącze na terenie), kanalizacyjna (dostępna objętość 300 m³/dobę, bez ograniczeń zrzutu, przyłącze na terenie), infrastruktura telekomunikacyjna (przyłącze na terenie), przepompownia ścieków, odprowadzenie wód deszczowych, parkingi w bezpośrednim sąsiedztwie, drogi dojazdowe, pełne oświetlenie terenu. Inne udogodnienia: Płaski teren wolny od zabudowy, strefa przemysłowa, zatwierdzony plan zagospodarowania przestrzennego, dogodny dojazd, system zwolnień z podatku od nieruchomości. Przez część działki przechodzi napowietrzna linia energetyczna. Cena wywoławcza: 350 tys. zł netto.

2009-02-23, Rydułtowski Park Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
tel. 0-32 4530761, email: rpp@rydultowy.pl
Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona na terenie Strefy rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości przy ul. M. Strzody w Rydułtowach. Powierzchnia 0,5507 ha. Elementy uzbrojenia terenu: sieć elektryczna (20/04 kV, 1 MW, przyłącze na terenie), wodociągowa (260 m³/dobę, przyłącze na terenie), kanalizacyjna (dostępna objętość 300 m³/dobę, bez ograniczeń zrzutu, przyłącze na terenie), infrastruktura telekomunikacyjna (przyłącze na terenie), przepompownia ścieków, odprowadzenie wód deszczowych, parkingi w bezpośrednim sąsiedztwie, drogi dojazdowe, pełne oświetlenie terenu. Inne udogodnienia: Płaski teren wolny od zabudowy, strefa przemysłowa, zatwierdzony plan zagospodarowania przestrzennego, dogodny dojazd, system zwolnień z podatku od nieruchomości. Przez część działki przechodzi napowietrzna linia energetyczna. Cena wywoławcza: 300 tys. zł netto.

2009-02-23, Rydułtowski Park Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
tel. 0-32 4530761, email: rpp@rydultowy.pl
Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona na terenie Strefy rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości przy ul. M. Strzody w Rydułtowach. Powierzchnia 0,9740 ha. Elementy uzbrojenia terenu: sieć elektryczna (20/04 kV, 1 MW, przyłącze na terenie), wodociągowa (260 m³/dobę, przyłącze na terenie), kanalizacyjna (dostępna objętość 300 m³/dobę, bez ograniczeń zrzutu, przyłącze na terenie), infrastruktura telekomunikacyjna (przyłącze na terenie), przepompownia ścieków, odprowadzenie wód deszczowych, parkingi w bezpośrednim sąsiedztwie, drogi dojazdowe, pełne oświetlenie terenu. Inne udogodnienia: Płaski teren wolny od zabudowy, strefa przemysłowa, zatwierdzony plan zagospodarowania przestrzennego, dogodny dojazd, system zwolnień z podatku od nieruchomości. Przez część działki przechodzi napowietrzna linia energetyczna. Cena wywoławcza: 500 tys. zł netto.

2008-07-29, Rydułtowski Park Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
tel. 0-32 4530761, email: rpp@rydultowy.pl
Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona na terenie Strefy rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości przy ul. M. Strzody w Rydułtowach. Powierzchnia 1,0418 ha. Elementy uzbrojenia terenu: sieć elektryczna (20/04 kV, 1 MW, przyłącze na terenie), wodociągowa (260 m³/dobę, przyłącze na terenie), kanalizacyjna (dostępna objętość 300 m³/dobę, bez ograniczeń zrzutu, przyłącze na terenie), infrastruktura telekomunikacyjna (przyłącze na terenie), przepompownia ścieków, odprowadzenie wód deszczowych, parkingi w bezpośrednim sąsiedztwie, drogi dojazdowe, pełne oświetlenie terenu. Inne udogodnienia: Płaski teren wolny od zabudowy, strefa przemysłowa, zatwierdzony plan zagospodarowania przestrzennego, dogodny dojazd, system zwolnień z podatku od nieruchomości. Cena wywoławcza: 630 tys. zł

2008-07-29, Rydułtowski Park Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
tel. 0-32 4530761, email: rpp@rydultowy.pl
Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona na terenie Strefy rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości przy ul. M. Strzody w Rydułtowach. Powierzchnia 1,0058 ha. Elementy uzbrojenia terenu: sieć elektryczna (20/04 kV, 1 MW, przyłącze na terenie), wodociągowa (260 m³/dobę, przyłącze na terenie), kanalizacyjna (dostępna objętość 300 m³/dobę, bez ograniczeń zrzutu, przyłącze na terenie), infrastruktura telekomunikacyjna (przyłącze na terenie), przepompownia ścieków, odprowadzenie wód deszczowych, parkingi w bezpośrednim sąsiedztwie, drogi dojazdowe, pełne oświetlenie terenu. Inne udogodnienia: Płaski teren wolny od zabudowy, strefa przemysłowa, zatwierdzony plan zagospodarowania przestrzennego, dogodny dojazd, system zwolnień z podatku od nieruchomości. Cena wywoławcza: 630 tys. zł

2008-07-29, Rydułtowski Park Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
tel. 0-32 4530761, email: rpp@rydultowy.pl
Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona na terenie Strefy rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości przy ul. M. Strzody w Rydułtowach. Powierzchnia 0,3822 ha. Elementy uzbrojenia terenu: sieć elektryczna (20/04 kV, 1 MW, przyłącze na terenie), wodociągowa (260 m³/dobę, przyłącze na terenie), kanalizacyjna (dostępna objętość 300 m³/dobę, bez ograniczeń zrzutu, przyłącze na terenie), infrastruktura telekomunikacyjna (przyłącze na terenie), przepompownia ścieków, odprowadzenie wód deszczowych, parkingi w bezpośrednim sąsiedztwie, drogi dojazdowe, pełne oświetlenie terenu. Inne udogodnienia: Płaski teren wolny od zabudowy, strefa przemysłowa, zatwierdzony plan zagospodarowania przestrzennego, dogodny dojazd, system zwolnień z podatku od nieruchomości. Cena wywoławcza: 260 tys. zł

2008-07-29, Rydułtowski Park Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
tel. 0-32 4530761, email: rpp@rydultowy.pl
Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona na terenie Strefy rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości przy ul. M. Strzody w Rydułtowach. Powierzchnia 0,3450 ha. Elementy uzbrojenia terenu: sieć elektryczna (20/04 kV, 1 MW, przyłącze na terenie), wodociągowa (260 m³/dobę, przyłącze na terenie), kanalizacyjna (dostępna objętość 300 m³/dobę, bez ograniczeń zrzutu, przyłącze na terenie), infrastruktura telekomunikacyjna (przyłącze na terenie), przepompownia ścieków, odprowadzenie wód deszczowych, parkingi w bezpośrednim sąsiedztwie, drogi dojazdowe, pełne oświetlenie terenu. Inne udogodnienia: Płaski teren wolny od zabudowy, strefa przemysłowa, zatwierdzony plan zagospodarowania przestrzennego, dogodny dojazd, system zwolnień z podatku od nieruchomości. Cena wywoławcza: 240 tys. zł

Powrót