Aktualności

Informacja
Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych
więcej
Obwieszczenie
Miejskiej Komisji Wyborczej w Rydułtowach z dnia 23 października 2014r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta Rydułtowy w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
więcej
Obwieszczenie
Miejskiej Komisji Wyborczej w Rydułtowach z dnia 23 października 2014r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Rydułtowy w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
więcej
Pierwsze miejsce dla Rydułtów – park sensoryczny ROSA to najlepsza przestrzeń publiczna w Polsce

Nasza Rydułtowska Odprężalnia Sensoryczna ROSA zdobyła pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich. Przekazał ją na ręce Burmistrza Kornelii Newy w Pałacu Prezydenckim Prezydent Bronisław Komorowski.

Nagroda została przekazana 21 października podczas konferencji zatytułowanej „Gdzie chcemy żyć - Krajobraz Polski", zorganizowanej w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

To najwyższe jak dotąd wyróżnienie dla inwestycji zrealizowanej w Rydułtowach.


więcej
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rydułtowy z dnia 9 października 2014 r. w sprawie informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych ...
UWAGA !!! W związku ze zmianami wprowadzonymi przez Kodeks Wyborczy w systemie głosowania w wyborach samorządowych, prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym obwieszczeniem.

więcej
Rydułtowy wyróżnione w konkursie "Śląski Samorząd Równych Szans"

Uroczysta gala konkursu „Śląski Samorząd Równych Szans” odbyła się 10 października w Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”.

Nagrodzono projekty zwiększające udział osób niepełnosprawnych we wszystkich aspektach życia lokalnych społeczności. Specjalne wyróżnienie dla Urzędu Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Miastu Rydułtowy przyznano pierwsze wyróżnienie za projekt „Park Sensoryczny (Rydułtowska Odprężalnia Sensoryczna ROSA) - utworzenie terenu usług rekreacyjnych w Rydułtowach".  


więcej
STYPENDIUM BURMISTRZA MIASTA RYDUŁTOWY - DLA NAJZDOLNIEJSZYCH UCZNIÓW, MIESZKAŃCÓW MIASTA RYDUŁTOWY

Burmistrz Miasta Rydułtowy informuje, iż wnioski o stypendium mogą składać uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 22 roku życia.


więcej
STYPENDIUM DLA STUDENTÓW

Burmistrz Miasta Rydułtowy przypomina, iż niezamożni studenci z Rydułtów mogą otrzymywać z budżetu gminy stypendia - socjalne lub naukowe. Zasady udzielania stypendiów dla studentów reguluje Uchwała Nr XXXVIII/305/05 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 29 sierpnia 2005 r.


więcej
Rusza zbiórka żużli i popiołów
Na sesji w dniu 25 września 2014 r. Rada Miasta Rydułtowy wprowadziła zmiany do regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta dotyczące obowiązku zbierania żużli i popiołów z budynków ogrzewanych paliwem stałym. W praktyce oznacza to, iż w przypadku zadeklarowanej selektywnej zbiórki nie ma możliwości gromadzenia tych odpadów w pojemniku ze zmieszanymi odpadami.
więcej
Sezon na grzyby również w Rydułtowach

więcej

Archiwum

2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2009: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień


Powrót