Aktualności

Konsultacje Strategii Rozwoju oraz Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego.

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku ogłosił możliwość zgłaszania uwag do roboczych wersji dokumentów niezbędnych do wdrażania na terenie Subregionu Zachodniego instrumentu pn. "Regionalne Inwestycje terytorialne".więcej
XXII DNI RYDUŁTÓW
Serdecznie zapraszamy na XXII Dni Rydułtów.

więcej
Imprezy sportowe - XXII Dni Rydułtów
Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezach sportowych organizowanych z okazji Dni Rydułtów.

więcej
Miasto Rydułtowy zaprasza na IV Rodzinny Bieg Zakochanych
6.09.2014 r. na Rydułtowskiej Fikołkownii "RAFA" odbędzie się IV Rodzinny Bieg Zakochanych w ramach kampanii "Postaw na Rodzinę".

więcej
Utrudnienia w ruchu drogowym na ulicach naszego Miasta w dniu 31.08.2014 r.

W dniu 31.08.2014 r. w godzinach od 16:55 do 17:35 na ulicach naszego miasta odbędzie się „XXII Ogólnopolski Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Miasta z okazji Dni Rydułtów”.


więcej
Ogłoszenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy dla obszaru oznaczonego symbolem MP/4-Z/3 oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy dla obszaru oznaczonego symbolem MP/3-Z/1

więcej
Nabór na stanowisko informatyka w Biurze Informatyki

http://gmrydultowy.peup.pl/rejestry.seam?symbol=BIP.NKNS&trejId=375&eid=371332

Obwieszczenie Starosty Wodzisławskiego
Obwieszczenie o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: 

„Modernizacja ulicy Radoszowskiej w Rydułtowach Etap II – od ul. Obywatelskiej do budynku nr 123”


więcej
[INWESTYCJE] Oddano do użytku parking naprzeciw Urzędu Miasta

Nazwa zadania inwestycyjnego: „Zagospodarowanie terenu przy ul. Ofiar Terroru " w Rydułtowach.

Zadanie zostało odebrane i przekazane do użytkowania w dniu 4 sierpnia.
więcej
STYPENDIUM SZKOLNE

Przypomina się, że zgodnie z przepisami rozdziału 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Miasto Rydułtowy udziela pomocy materialnej dla uczniów w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Pomoc ta może być udzielana w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.


więcej

Archiwum

2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2009: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień


Powrót