Aktualności

Płać mniej za ścieki, wybuduj przydomową oczyszczalnię


W przypadku braku możliwości podłączenia do kanalizacji sanitarnej obowiązkiem właściciela jest wyposażenie nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków lub bezodpływowy zbiornik nieczystości ciekłych. Przypominam, iż „szambo” to zbiornik, z którego ścieki nie mogą przedostawać się do środowiska. Korzystanie z „szamba” wiąże się więc z koniecznością wywozu nieczystości ciekłych w miarę napełniania się zbiornika. Od stycznia 2015 r. minimalna częstotliwość wywozu ścieków z „szamba” wynosić będzie 1 raz na kwartał, przy czym podkreślam, iż powinna być ona dostosowana do ilości zużywanej wody oraz pojemności zbiornika bezodpływowego. Analiza danych pozyskanych z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wodzisławiu Śl. wskazuje jednoznacznie, że wielu mieszkańców naszego miasta nie wywiązuje się z tego obowiązku. Można się spodziewać, że minimalna częstotliwość z jaką mieszkańcy będą zobowiązani opróżniać zbiorniki bezodpływowe będzie w kolejnych latach zwiększana.


więcej
Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA RYDUŁTOWY

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy obejmującego obszar oznaczony symbolem MP/15, przyjętego uchwałą Rady Miasta Rydułtowy nr V/30/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r.


więcej
Zmiana dyżurów aptek

więcej
Zaproszenie
Szanowni Państwo Mieszkańcy Miasta Rydułtowy Burmistrz Miasta Rydułtowy serdecznie zaprasza na miejskie uroczystości związane z tradycyjnymi obchodami Święta Odzyskania Niepodległości.

więcej
Senior w dobrej formie

więcej
Wynik konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/8/10 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Miasta Rydułtowy

więcej
Wynik konsultacji projektu uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta Rydułtow

więcej
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Rydułtowy

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Rydułtowy o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Parafię pw. Św. Jerzego w Rydułtowach trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

W dniu 22.10.2014 r. do Urzędu Miasta Rydułtowy wpłynęła oferta złożona przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. św. Jerzego w Rydułtowach na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pod nazwą „Pielęgnacja i przycinka starodrzewu na cmentarzu wyznaniowym przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jerzego".


więcej
WYBORY - udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

O udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych i osób, które ukończyły 75 lat czytaj tutaj :

http://info.pkw.gov.pl/uprawnienia-dla-wyborcow-niepelnosprawnych-samorzad/

Informacja
Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych
więcej

Archiwum

2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2009: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień


Powrót