Aktualności

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE
Zmiana godzin urzędowania

 

Informujemy o zmianie godzin pracy Urzędu Miasta i Urzędu Stanu Cywilnego:

- 19 grudnia (piątek) - 7:30 - 13:00

- 24 grudnia (wigilia) - nieczynne

- 31 grudnia (sylwester) - 7:30 - 14:00

 

Dodatkowo 27 grudnia (sobota) w sprawach rejestracji zgonów czynny będzie Urząd Stanu Cywilnego (w godz. 7:30 - 14:00).

Sygnalizacja świetlna na Rynku (na skrzyżowaniu ulic Plebiscytowej, Romualda Traugutta, Gen. Józefa Bema i Ofiar Terroru)
W związku ze zmianą programu sterującego sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic Plebiscytowej, Romualda Traugutta, Gen. Józefa Bema i Ofiar Terroru informujemy, iż obecna sytuacja jest stale monitorowana przez Zarządcę Dróg Powiatowych, Gminnych, a także przez Zarządzającego Ruchem. Zaistniała sytuacja i tworzące się „korki” są uwarunkowane w głównej mierze ograniczeniem ruchu na skrzyżowaniu ulic Bohaterów Warszawy, Plebiscytowej, Fryderyka Engelsa i Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Dlatego też w momencie oddania do użytkowania ww. skrzyżowania, zostaną wykonane ponowne pomiary ruchu drogowego na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną, czego efektem będzie skorygowanie obecnego programu sterującego sygnalizacją świetlną.
Odbiór żużli i popiołów

Przypominamy, iż żużel i popiół odbierane w terminie drugiego wywozu zmieszanych odpadów komunalnych w drugiej połowie miesiąca – co oznacza iż w drugim terminie wywozu można wystawić do odbioru pojemniki z odpadami zmieszanymi jak również pojemniki z popiołem.


więcej
Informacja KRUS
Rolnictwo obok górnictwa i budownictwa jest jedną z najbardziej wypadkowych gałęzi produkcji. Duże ryzyko zdarzeń wypadkowych w gospodarstwach rolnych wynika ze złożoności środowiska pracy rolnika (konieczność wykonywania różnych czynności wymagających odmiennych umiejętności) oraz licznych zagrożeń występujących w środowisku pracy.
więcej
UWAGA - kradzieże i włamania

W związku z napływającymi do Urzędu Miasta informacjami o włamaniach i kradzieżach dokonywanych w mieszkaniach naszych mieszkańców, prosimy o szczególne zabezpieczanie swoich domostw na czas Państwa nieobecności. Nadchodzący okres świąt jest okresem, kiedy większość z nas opuszcza choć na chwilę swoje domy. Zachowajmy ostrożność i zabezpieczmy się należycie przed kradzieżą czy włamaniem. Zwracamy się do wszystkich o zgłaszanie właściwym organom nietypowych przejawów aktywności w domostwach Państwa sąsiadów.

NABYNDALUJ SE BLYNDY NA ŚWIONTECZNY STROMEK
Zapraszamy Was wszystkich na ROSĘ (Rydułtowska Odprężalnia Sensoryczna), gdzie możecie sobie napedałować światła na świąteczną choinkę. Jak przyniesiecie z sobą cingowe wiadro, to możecie trochę blyndy zabrać z sobą do domu.
więcej
Ogłoszenie konkursu na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu w 2015 r. /szkolenie sportowe/

Burmistrz Miasta Rydułtowy Zarządzeniem Nr 253.BOK.P.2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. ogłosił konkurs na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu w 2015 r.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie Miasta Rydułtowy poprzez współfinansowanie szkolenia sportowego bądź współzawodnictwa sportowego organizowanego lub prowadzonego przez polski związek sportowy w określonych dyscyplinach sportu, którego uczestnikami są zawodnicy zrzeszeni w klubach sportowych, w formie dotacji celowej.

 

Wysokość środków przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu to 186.000 zł. Wnioski należy składać w kancelarii Urzędu Miasta Rydułtowy do dnia 2 stycznia 2015 r.


więcej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Rydułtowy, których realizacja rozpoczyna się w I półroczu 2015 r.

Burmistrz Miasta Rydułtowy Zarządzeniem Nr 252.BOK.P.2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Miasta Rydułtowy w dziedzinie: kultury i sztuki, sportu i rekreacji, profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, zdrowia, pomocy społecznej, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, których realizacja rozpoczyna się w I półroczu 2015 roku.

 

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 2 stycznia 2015 r. Treść ogłoszenia oraz wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej miasta. Wniosek można pobrać z zakładki dokumenty i wnioski.


więcej
Zastępca Burmistrza Miasta Rydułtowy

Przedstawiamy sylwetkę Zastępcy Burmistrza Miasta Rydułtowy

MARCINA POŁOMSKIEGO, który został powołany na to stanowisko z dniem 1 grudnia br.


więcej

Archiwum

2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2009: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień


Powrót