Aktualności

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 1 lipca br. ulega obniżeniu stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie naszego miasta. Warto segregować odpady, bo gdy na danej nieruchomości odpady są zbierane w sposób selektywny obowiązują znacznie niższe stawki opłaty.


więcej
Zaproszenie na Festiwal Graffiti Rydułtowska MurMalada 2014

Tak się dziwnie składa, że jak młody człowiek kupi sobie puszkę spraju, to powstaje u niego przemożna konieczność wybazgrania jej zawartości nocną porą na budynku sąsiada albo na przystanku autobusowym.
Od kilku już lat w Rydułtowach staramy się, aby młodzi ludzie mogli legalnie i w świetle dziennym tworzyć swoje prace. Muszą one jednak odpowiadać kanonom dobrego smaku i mieć to „coś", co sprawia, że dzieło staje się sztuką.

Proponujemy wszystkim artystom z okolicy, aby stawili się w Rydułtowach 23 sierpnia na jedynym w swoim rodzaju festiwalu graffiti „Rydułtowska MurMalada 2014".


więcej
Droga Główna Południowa

Miasto Wodzisław Śl. dostarczyło do tut. Urzędu wersję elektroniczną projektu koncepcyjnego rozwiązań technicznych Drogi Głównej Południowej.

Projekt Drogi Głównej Południowej obejmuje drogę szybkiego ruchu mającą połączyć Rydułtowy, Pszów, Wodzisław Śląski, Godów, Mszanę  i Jastrzębie.

Wszystkie osoby zainteresowane dokładnym przebiegiem drogi w Rydułtowach zapraszamy w godzinach urzędowania do Urzędu Miasta Rydułtowy, do Referatu Urbanistyki i Architektury, pok. 3-4.

Święto Miasta Orlova- zaproszenie do udziału w imprezie

więcej
Plan dyżurów aptek na terenie Powiatu Wodzisławskiego

więcej
Zakończono remont kotłowni olejowej i instalacji centralnego ogrzewania w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Radoszowy

W dniu 4 lipca dokonano odbioru końcowego. W ramach przeprowadzonej inwestycji:

    • wymieniono przewody instalacji c.o.,

    • wymieniono grzejniki z zastosowaniem przygrzejnikowych zaworów termostatycznych oraz automatycznych odpowietrzników na pionach,

    • wymieniono kocioł olejowy i zasobnik wraz z wymianą armatury, zabezpieczeń i osprzętu oraz wydzielono pomieszczenie magazynu opałowego,

    • przeprowadzono roboty ogólnobudowlane, demontażowe, elektryczne, próby i badania instalacji c.o. i c.w.u,

Wartość wykonanych robót: około 134 tys. zł.

STYPENDIUM SZKOLNE

Przypomina się, że zgodnie z przepisami rozdziału 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Miasto Rydułtowy udziela pomocy materialnej dla uczniów w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Pomoc ta może być udzielana w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.


więcej
Działaj Lokalnie 2014

Wnioski składać mogą organizacje i grupy nieformalne z terenu powiatów raciborskiego i wodzisławskiego. Wnioski składać można za pomocą generatora na stronie system.dzialajlokalnie.pl do 27 lipca. Projekty minimum 3-miesięczne, maksimum 6-miesięczne mogą być realizowane między 1 września 2014 – 28 lutego 2015 r.więcej
Wyróżnienie dla ROSY

Spotkał nas nie lada zaszczyt - Rydułtowy zostały nominowane do II etapu konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce organizowanego przez Towarzystwo Urbanistów Polskich (!!!).
Wśród 31 nominowanych obiektów znalazł się nasz Park Sensoryczny - Rydułtowska Odprężalnia Sensoryczna ROSA

Lista nominowanych znajduje się tutaj

LATO W MIEŚCIE 2014

więcej

Archiwum

2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2009: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień


Powrót