Aktualności

Zaopiniowanie projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Rydułtowy w 2015 roku

W związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Rydułtowy w 2015 roku" informuję, iż organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze miasta mogą składać opinie dotyczące projektu ww. programu w terminie do dnia 12 grudnia 2014 roku.


więcej
Podziękowania

 

 

Szanowni Mieszkańcy Rydułtów


Bardzo serdecznie dziękuję za oddanie głosu na moją osobę w niedzielnych wyborach na Urząd Burmistrza Miasta. Dziękuję za poparcie, zaufanie i wiarę, że wspólna troska o naszą małą Ojczyznę, jaką są Rydułtowy przeistoczy się w dalszy rozkwit naszego miasta. Osiem lat pracy na stanowisku burmistrza Miasta Rydułtowy nie osłabiło - a wręcz przeciwnie - wzmocniło moje oddanie dla Rydułtów i zapewniam Państwa, że całą energię, wiedzę i doświadczenie zaangażuję w podejmowanie racjonalnych i potrzebnych decyzji w trakcie nowej kadencji.


Dziękuję za Państwa głosy i pokładane zaufanie – z całych sił będę się starać ich nie zawieść i w dalszym ciągu pozytywnie zmieniać oblicze naszego Miasta.

 
Kornelia Newy


więcej
Informacja
Protokół z wyników głosowania i wyniki wyborów na Radnych Powiatowych  umieszczony na Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wodzisławskiego
Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa

Miło nam poinformować, że klasy sportowe o profilu kolarstwo zostały zakwalifikowane do Narodowego Projektu Rozwoju Kolarstwa.

Jest to spory sukces dla naszej Szkoły Podstawowej nr 1, gdyż doceniono pracę z dziećmi i młodzieżą w Rydułtowach.


więcej
Informacja TKW

Wyniki wyborów do Rady Miasta Rydułtowy

 

Nr Okręgu Wyborczego Nazwisko Imię
1 WRÓBLEWSKI Jerzy Andrzej
2 KUBALA Joanna Katarzyna
3 SOJKA Piotr
4 KOŹLIK Wojciech
5 ZAJĄC Halina
6 MESLIK Adam Jan
7 KOSTECZKO Danuta
8 ANIELSKA Teresa Maria
9 MANDERA Adam
10 PORĘBA Maciej Tomasz
11 STEBEL Jacek Ignacy
12 WOJCIECHOWSKA Barbara Maria
13 SŁADEK Stefan
14 JONA Mirosław
15 SZWAN Lucjan Stefan
16 GRABIEC Janusz Roman
17 BOLISĘGA Mariola Barbara
18 PAWŁOWICZ Barbara Krystyna
19 PANIC Franciszek Jan
20 BRZONKALIK-SKOWRONEK Małgorzata Elżbieta
21 JENCZMIONKA Józef Jan

 

Protokół z wyborów do Rady Miasta Rydułtowy

 

 

Informacja TKW

Wyniki głosowania i wyniki wyborów Burmistrza Miasta Rydułtowy

Nazwisko Imię KandydataLiczna uzyskanych głosówWynik w %
GÓRAL Mateusz4796,43%
NEWY Kornelia Anna384251,54%
SKOWRON Arkadiusz86511,60%
WYSTYRK Marek Krzysztof226930,44%

 

Burmistrzem Miasta Rydułtowy została wybrana Pani NEWY Kornelia Anna.

Protokół wyników głosowania i wyniku wyborów Burmistrza Miasta Rydułtowy

 

ROSA po raz kolejny nagrodzona - Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego

45 zgłoszeń z 34 gmin to owoc tegorocznej, piętnastej już edycji konkursu, w którym Marszałek Województwa Śląskiego premiuje najlepsze inwestycje wpływające na poprawę przestrzeni publicznej

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna odbyło się 13 listopada w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w ramach Śląskich Dni Architektury, podczas których Stowarzyszenie Architektów RP rozstrzyga również konkurs Architektura Roku.

W kategorii PRZESTRZEŃ PUBLICZNA NAGRODĘ MARSZAŁKA otrzymał Park sensoryczny (Rydułtowska Odprężalnia Sensoryczna ROSA) - utworzenie terenu usług rekreacyjnych przy ulicy Ofiar Terroru w Rydułtowach


więcej
Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

o przyjęciu dokumentów oraz o możliwości zapoznania się z ich treścią

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.)


więcej
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rydułtowy z dnia 9 października 2014 r. w sprawie informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych ...
UWAGA !!! W związku ze zmianami wprowadzonymi przez Kodeks Wyborczy w systemie głosowania w wyborach samorządowych, prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym obwieszczeniem.

więcej
Kandydaci do Sejmiku Województwa Śląskiego

Lista kandydatów do Sejmiku Województwa Śląskiego znajduje się tutaj: http://wybory.slaskie.pl/files/cms//wkw_listy_kandydatow_3.pdf

Na liście tej znajdują się wyłącznie kandydaci, na których będziemy głosować w Rydułtowach.


Archiwum

2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2009: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień


Powrót